Nyheder

18. maj 2022

Vejles borgmester om en by i vækst

Billedet er en foreløbig visualisering, som er vist med forbehold – Læs mere om forbehold www.gammelhavn.nu/forbehold / Illustration: NPV og Henning Larsen Architects.

”Vejle er inde i en utrolig spændende udvikling og har faktisk været det i en årrække,” udtaler Jens Ejner Christensen, der har været borgmester i Vejle Kommune siden 2017. Han har nogle bud på, hvorfor byen er så populær, og han har også nogle visioner for fremtiden, som skal være med til at fastholde den tendens.

”Når vi ser på Vejles positive vækst, så er jeg ikke i tvivl om, at det både hænger sammen med vores beliggenhed centralt i Trekantområdet og midt i naturskønne omgivelser, men vi har også gennem flere år arbejdet målrettet med at blive en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. Når man skal vælge et sted at bo eller slå sig ned som virksomhed, så betyder udbuddet af detailhandel og et rigt kulturliv rigtig meget, men kommunen er også en serviceorganisation, og derfor betyder serviceniveauet utrolig meget,” udtaler Jens Ejner Christensen, som blev genvalgt som borgmester til kommunalvalget i 2021.

Et møde med Vejle Kommune skal være en positiv oplevelse
Når familier skal vælge, hvor de vil bosætte sig, og virksomheder skal beslutte sig for, hvor de skal drive deres forretning, så har det ofte stor betydning, hvordan kommunen prioriterer og disponerer. I Vejle Kommune er de, ifølge Jens Ejner Christensen, meget bevidste om deres rolle som serviceorgan for både erhvervslivet og borgerne.

”I Vejle Kommune arbejder vi meget målrettet med at gøre kommunen attraktiv for både borgere og virksomheder. Det skal være en positiv oplevelse at bo i Vejle og flytte hertil. Det skal være nemt at etablere sig og drive virksomhed, og det skal være en god oplevelse at være i dialog med kommunen. Den service, vi yder som kommune, skal være i top,” siger Jens Ejner Christensen og fortsætter:

”I dag er Vejle landets 5. største kommune, og det forpligter, men giver også nogle muligheder og nogle brede skuldre til fx at løfte en begivenhed som Tour de France. Samtidig er vi opmærksomme på, hvor vigtigt det er fortsat at bevare fleksibiliteten og agiliteten, som var vi en lille kommune, således at borgerne stadig oplever, at de er i centrum.”

Flere uddannelsespladser til Vejle
Vejle Kommune har en vision om at øge antallet af studiepladser og meget gerne på sigt kunne tilføje en universitetsafdeling til de uddannelsesmuligheder, der allerede er i Vejle. Det er der flere grunde til, hvis man spørger borgmester Jens Ejner Christensen:

”For virksomheder er adgangen til kvalificerede medarbejdere afgørende, så hvis Vejle har et bredt udvalg af uddannelser, herunder universitetsuddannelser, så kan vi tiltrække flere studerende og i sidste ende bidrage med at uddanne medarbejdere til mange forskellige brancher. Det vil give virksomheder i Vejle en endnu bedre adgang til kvalificerede medarbejdere. Derudover vil vi også gerne fastholde ungdommen her i byen og trække flere til, for en befolkningssammensætning med stor diversitet er vigtig for byens liv.”

Foto: Vejle Kommune

Gammelhavn øger antallet af ungdomsboliger i Vejle
Vejle har allerede på nuværende tidspunkt et stigende behov for ungdoms- og studieboliger, og med en vision om endnu flere uddannelsespladser til byen, vil det behov vokse yderligere. Med Gammelhavn, Vejles nye grønne favn, får Vejle bl.a. ca. 360 nye ungdomsboliger. Det vil bidrage til den positive udvikling i byen, at der så også er gode boligmuligheder for de unge, som overvejer at bosætte sig og tage uddannelse i Vejle.

Udover flere ungdomsboliger, får Vejle med det nye bykvarter, Gammelhavn, også ca. 400 nye ejer- og lejeboliger, der varierer i størrelse fra to- til fireværelsers. Efterspørgslen på boliger i Vejle er stor, og ifølge borgmester Jens Ejner Christensen tilgodeser Gammelhavn hans ønske om at kunne tilbyde en bred boligvariation:

”Vi er hele tiden opmærksomme på at tilgodese et bredt udbud af boligvariationer, for alle skal kunne se sig selv bo i Vejle, uanset hvor i livet de er. Vi skal have studieboliger, leje- og ejerboliger, store og små lejligheder og huse – her skal være et blandet udbud.”

Vejles arkitektur bygger på en lang tradition for kvalitet og det gode håndværk
Med byggeriet af Gammelhavn er ønsket at tilføre Vejle et nyt bykvarter, som både opfylder byens behov og samtidig passer ind i det eksisterende byrum. Det er arkitekterne Henning Larsen Architects og Sweco Architects, der har tegnet Gammelhavn, og her har man været meget bevidste om at videreføre Vejles tradition for kvalitetsbevidst arkitektur.

”Vi har en holdning til arkitektur, og vi er stolte af Bølgen og Fjordenhus, men det betyder ikke, at alt det, vi bygger, behøver at være prisvindende arkitektur. Derimod er kvalitet vigtig, og med den holdning bygger vi videre på en lang tradition i Vejle, hvor vi tror på, at kvalitet gør en positiv forskel – også på den lange bane,” fortæller Jens Ejner Christensen og understreger, at det også er takket være en mere end 20 år gammel midtbystrategi, som er en medvirkende årsag til, at Vejle i dag er kendt for at være en hyggelig og velassorteret handelsby, hvor folk gerne kommer langvejsfra for at shoppe og spise.

En langsigtet byplanlægning har gjort Vejle til en attraktiv shoppingdestination
Vejle er kendt for sin prisvindende gågade, og det er bl.a. den bevidste strategi, der gør, at Vejle i dag har en så velfungerende og charmerende bykerne, med et driftigt handelsliv og besøgende fra nær og fjern, hvis man spørger byens borgmester:

”Tilbage i slut 90’erne og op gennem 00’erne, var det utrolig populært med storcentre og giga stores uden for byerne, og det satsede mange kommuner på, fordi de håbede, at det kunne tiltrække handel fra oplandet. I Vejle gik man i en anden retning og var nok en anelse mere visionære, hvis du spørger mig. Her trak man helt bevidst detailhandlen endnu tættere sammen inde i bykernen og lavede en plan, der målrettet gik efter på sigt at skabe sammenhæng mellem by og havn, og det gør, at vi i dag har en by, hvor man som handlende kan komme rundt til fods.”

Det nye bykvarter Gammelhavn kommer til at ligge i forlængelse af gågaden og vil på den måde fungere som et naturligt bindeled, der bringer bykernen endnu tættere sammen.

Naturen rykker med Gammelhavn ind i Vejle bymidte
Vejle ligger lige ud til fjorden, og byen er kendt for den helt særlige natur, som omgiver byen, og den er, ifølge Jens Ejner Christensen, også medvirkende til, at Vejle er blevet så populær.

”Vi oplever, at adgangen til naturen er meget mere vigtig i dag end for 10 år siden. Der er et stort ønske om at have let adgang til rekreative arealer inden for kort afstand. I Vejle er vi så privilegerede, at vi har en masse dejlig natur meget tæt på med skovene og fjorden, og så er det dejligt, at vi med Gammelhavn også får en stor, grøn bypark midt i Vejle, i et område, hvor der før var industri – det er der mange i byen, som får glæde af.”