Nyheder

1. september 2021

Vejles 107 år gamle godsbanebygning nedtages og lægges på lager

Vejles 107 år gamle godsbanebygning nedtages og lægges på lager

Den forladte godsbanebygning på Gammelhavn bliver i løbet af de kommende måneder pillet ned, sten for sten. Det sker efter, at et flertal i Vejle Byråd har besluttet at fjerne den historiske bygning på byudviklingsområdet Gammelhavn, som tidligere blev overtaget af NPV.

Inden den første sten og det første spær fjernes fra bygningen, skal arbejdet planlægges, og det sker med rådgivning fra Den Gamle By i Århus, som har stor erfaring med at nedtage og genopføre bevaringsværdige bygninger.

Ydermurene bliver taget ned sten for sten og lægges i pallerammer med samme indbyrdes placering, som de har i muren i dag. Opgaven, med at adskille bygningen og lægge den i nummererede pallerammer, bliver sat i udbud i løbet af august måned. Efterfølgende skal byens borgere inddrages i processen med at finde en ny og passende placering til den bevaringsværdige bygning.

Vejle Kommune er i dialog med diverse aktører om, hvordan bygningsmaterialerne skal opbevares og bruges fremadrettet, men to egnede lokationer er i kikkerten. Det ene er på Vejle Erhvervshavn, mens det andet er den gamle materialeplads på Niels Finsensvej.

Byrådet har stillet en ramme på  25 millioner kroner til rådighed til at nedtage bygningen, som forventes afsluttet i foråret 2022.