Den viste 3D-model er en foreløbig visning af karrébyggeriets udformning og placering på grunden samt fordeling og placering af boliger, erhvervslejemål og p-hus i byggeriet. Der tages forbehold for fejl og ændringer.