Af Mia Bei Berg Jacobsen

Nedtagningen af Posthusbygningen, der forventes at strække sig over de kommende tre til fire måneder, betyder, at den nuværende marmorskulptur på grunden skal tages ned og flyttes. Dette står Vejle Kommune for, og de oplyser i en pressemeddelelse, at marmorskulpturens nye placering afgøres i Teknisk Udvalg.

Team Gammelhavn og NPV A/S bifalder, at Ole Broagers marmorskulptur, der også kendes under navnet ”Liggende person på to bølger”, bevares i Vejles bybillede:

”Vi kunne bestemt godt have ønsket at bevare kunstværket som del af Gammelhavn-projektet, men vi lytter til kommunens ønske og synes, det er mest optimalt, at kommunen finder et sted, så borgerne fortsat kan nyde kunstværket. Så må vi selv investere i den kunst og udsmykning, vi skal have i vores parker og på vores pladser. Hvad, det bliver, er endnu ikke fastlagt, men det vil vi tage en dialog med kommunen og stadsarkitekten om”, udtaler Kim Lang Sørensen, direktør & partner i NPV A/S.