Nyheder

1. marts 2022

Gammelhavn favner nutidens og fremtidens behov i Vejle

I dag giver det god mening, at området for den gamle Posthusgrund inde midt i Vejle kommer til at rumme et sammenhængende bykvarter med boliger, grøn bypark, p-hus, kontorbyggeri, dagligvarebutik, restauranter og små butikker, men sådan har det ikke altid været. Engang kaldte tiden på storcentre og megastores. Så kom den digitale udvikling og ændrede på dynamikken i detailhandlen, og befolkningstilvæksten i byerne satte ekspresfart på boligboomet – Vejles behov ændrede sig.

 Posthusgrunden i Vejle har været i spil til byudvikling i over 20 år, og i al den tid har planerne for grunden bølget frem og tilbage. Nu er byggeriet af Vejles nye grønne favn gået i gang, og visionen for Gammelhavn tager afsæt i den virkelighed, som Vejle by står over for i dag og i fremtiden, hvor både vækst, fokus på sundhed, trivsel og klima er retningsgivende. Administrerende direktør Jens Schaumann fortæller her, hvordan det forenes med det nye bykvarter i Vejle.

Gammelhavn favner væksten i Vejle og har fokus på det gode byliv

”Visionen med Gammelhavn er at tilføre liv i en del af Vejle by, som har været relativt øde i mange år. Vi har derfor gjort os megen umage med at ramme en sammensætning i byggeriet, der både tilgodeser den type vækst, Vejle oplever i dag, men samtidig har fokus på at øge trivsel, sundhed og livskvalitet for dem, som allerede bor og arbejder i Vejle og for dem, som rykker deres virksomhed eller hverdag hertil i fremtiden. Der er en enorm efterspørgsel på boliger i Vejle – både til familier, par, singler og studerende – og netop den diversitet er noget af det, vi har taget højde for i boligbyggeriet”, forklarer Jens Schaumann og henviser til de mange nye studieboliger, som Vejle får med Gammelhavn, samt den spredning der bliver på henholdsvis boligernes størrelse og en blanding af ejer- og lejeboliger.

Vejle Kommune har de seneste år oplevet en imponerende vækst på både indbyggertal, studiepladser, antal virksomheder og arbejdspladser. Alene siden 2015/16 er der kommet mere end 3.500 nye arbejdspladser til, og der er rundt regnet etableret 500 nye virksomheder. Vejle Kommune har oplevet en befolkningstilvækst på over 5.000 personer, og antallet af studerende er også steget med næsten 900. Det skaber en øget efterspørgsel på alt fra erhvervslokaler, kontorpladser, p-pladser, almindelige boliger og studieboliger.

Udover den positive vækst i Vejle, så kalder tiden også på byudvikling og byggeri, som har fokus på at skabe løsninger, der er mere skånsomme for klima og miljø, samt øger trivsel, sundhed og livskvalitet for mennesker. Med Gammelhavn er der derfor også lagt vægt på at skabe et helt nyt bykvarter, der favner hele vækstpaletten, men også understøtter det gode og sunde byliv i Vejle.

Vejles nye grønne favn understøtter det gode byliv  

”Når vi anlægger en bypark og bygger mere end 700 nye boliger inde midt i Vejle, imødekommer det befolkningstilvæksten, men det skaber også liv og socialt fællesskab i området uden for lukketid. Det bliver et sted, hvor folk har deres hverdag, lever livet og mødes. Vi har kun positive erfaringer med at skabe plads til små lokale butikker og spisesteder i gadeplan, når vi udvikler byområder. Det har vi fx set med Engholmene i København, hvor hverdagslivet og det lokale fællesskab kun blev yderligere forstærket af, at beboerne kan hilse på hinanden i køen hos den lokale bagerbutik, drikke morgenkaffe på caféen rundt om hjørnet og være på fornavn med frisøren i stueetagen”, fortæller Jens Schaumann.

En anden tendens, som er gennemgående for nyudviklede byområder, der har succes med at skabe et levende lokalmiljø og fællesskab, har været kombinationen af boliger, kontor og handel. Ved at kombinere boligbyggeri med et moderne kontorhus og erhvervslokaler i gadeplan, imødekommer Gammelhavn den brede vækstpalette i Vejle, som også tæller en stigning i antallet af arbejdspladser og nye virksomheder. Kontorhuset The Hub gør op med det klassiske kontorbyggeri og imødekommer en stigende efterspørgsel hos virksomhederne for nye måder at indrette sig på.

Fremtidens kontorhus er både plads- og ressourcebesparende 

The HUB får en central placering midt i Vejle, og kontorhuset lægger i sin indretning op til, at virksomhederne kan være fælles om flere af faciliteterne. En ny måde at tænke kontorhuse på, som giver utrolig god mening, hvis du spørger Jens Schaumann:

”Der er rift om de gode medarbejdere, og rigtig mange virksomheder er blevet opmærksomme på, hvor stor en betydning beliggenhed og faciliteter har for muligheden at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. The Hub har både en utrolig attraktiv placering midt i Vejle bymidte – tæt på offentlig transport – og bliver med det nye p-hus også nemt at benytte for medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere i bil. Derudover gør netop flerbrugermodellen det muligt at skabe nogle særligt eksklusive rammer for virksomhederne, der alle får adgang til en stor fælles tagterrasse, medarbejderrestaurant, kaffebar, stor lobby, grøn bypark m.m.

Et multibrugerhus, som The HUB, er tænkt ressourcebesparende på flere måder, og når de mange virksomheder deles om nogle af de dyrebare kvadratmeter i Vejle by, kommer det både den enkelte virksomhed til gode og har også en positiv indflydelse på vores fælles klima.

”Vi kommer ikke uden om, at alle kvadratmeter koster ressourcer! Det gælder både ift. etablering af huset, men også driften fremover. Derfor er det også afgørende, hvordan kvadratmeterne udnyttes, hvis vi vil sænke klimabelastningen. The HUB er et kontorhus, hvor flere af de pladskrævende faciliteter som fx møde- og konferencerum, café, kantine mv. lægger op til, at virksomhederne i huset deles om dem. Det er både en langt bedre udnyttelse af de dyrebare kvadratmeter, men det er også med til at holde materialetrykket nede. Det samme antal kvadratmeter og mængde byggematerialer giver ganske enkelt plads til flere kontorpladser, og derfor kan den ledige plads så bruges til noget andet – en grøn bypark fx”, forklarer Jens Schaumann.

Vejles nye grønne favn giver Vejles borgere en fælles bypark

Med byparken i Gammelhavn får Vejle et grønt byrum til glæde og gavn for hele byen. Selvom Vejle er kendt for sin beliggenhed mellem skovklædte bakker og lige ud til fjorden, er det med til at forskønne byen og forbedre lokalmiljøet, når naturen og det grønne trækkes ind i byens midte, udtaler Jens Schaumann.

”Det har nogle åbenlyse fordele for en by som Vejle at få en stor grøn park inde midt i byen, der er offentlig tilgængelig. Bymidten er jo alt andet lige et tæt bebygget område, og en bypark giver dem, der bor og arbejder i bymidten et lettilgængeligt og rekreativt område, hvor de kan mødes i det fri. Det har nogle store gevinster for byens borgere ift. trivsel, og som ejendomsudvikler oplever vi gang på gang, hvordan rekreative områder i byen er med til at skabe social sammenhæng, samt øge livskvaliteten for beboerne. Med byparken i Gammelhavn har vi ønsket at trække noget af den smukke natur, der omgiver Vejle, ind i byens midte. Derfor vil den grønne favn også blive anlagt og beplantet med udgangspunkt i lokale biotoper fra Vejles omegn”.