Nyheder

1. december 2021

Den sidste bygning på den gamle posthusgrund nedtages

Af Mia Bei Berg Jacobsen

”Der har været et rigtig godt flow i nedrivningen på arealet, og det giver nogle synergier at fortsætte den. Vi kan se nogle overordnede fordele i at have hele grunden ryddet, for vi fjerner nogle usikkerheder omkring den sanering og nedrivning, der skal pågå. Så kommer der ikke overraskelser senere i fasen”, fortæller Kim Lang Sørensen, direktør & partner i NPV A/S.

Den 1. december påbegyndes nedtagningen af Posthusbygningen på den gamle posthusgrund, da dette bl.a. vil forhindre overraskelser senere i fasen. Nedrivningsprojekterne på grunden har tidligere budt på fundet af en hemmelig kælder, der ikke har været vist på tegninger, og netop overraskelser af denne type kan undgås ved at nedtage Posthusbygningen med opstart fra dags dato.

Det estimeres, at miljøsaneringen og nedtagningen vil være færdiggjort om tre til fire måneder, således at byggepladsen er helt klar til foråret. Yderligere forventes det ikke, at trafikken på Sønderbrogade vil blive genereret af nedtagningen og aktiviteterne på grunden, idet der af sikkerhedsmæssige årsager bliver slået en spuns mellem posthuset og Sønderbrogade.