Billedet er en foreløbig visualisering, som er vist med forbehold – Læs mere om forbehold her.

 

Af Mia Bei Berg Jacobsen

Det er det førende, danske arkitektfirma, Sweco Architects, der har designet boligdelen i Vejles nye grønne favn, og det har de gjort med respekt for Vejles eksisterende arkitektur og uderum. Gammelhavn vil ved sin fuldendelse rumme ca. 400 nye boliger og ca. 360 ungdomsboliger, foruden en erhvervsdel med bl.a. multibrugerhuset, The HUB. Men hvordan bliver et projekt som Gammelhavn til, når visionen er arkitektur med respekt for områdets eksisterende bygninger og bybillede?

Vi har talt med Peter Iversen, arkitekt hos Sweco Architects, der kort fortæller, hvordan tilgangen til Vejles nye grønne favn blev grebet an:

”I første omgang analyserer vi byen, og hvordan købstaden er opbygget. Det gør vi bl.a. ved at tage billeder af hele midtbyen, som vi kan drage paralleller til i Gammelhavn, så bydelen bliver rodfæstet i Vejle. I vores analyse stod det hurtigt klart, at Vejle er en teglby, og derfor arbejder vi f.eks. ikke med pudsede facader, men med røde og brunlige tegl, som man særligt så tilbage i 60’erne”.

”Vi vil gerne give byen noget, de ikke har”

Udover materialeovervejelser og facadeudformninger bliver uderummene også indtænkt fra projektets start, da Vejles nye grønne favn kommer til at byde på en ca. 9.000 kvm stor, grøn og offentlig bypark i midten af karrerne.

”Den store bypark i midten af Gammelhavn er på sin vis inspireret af Vejles nuværende gårdrum, da vi har ønsket at give byparken en vild karakter som kontrast til byens eksisterende uderum, der ikke er nær så vilde i deres eksistens. Vi vil gerne give byen noget, de ikke har”, beretter Peter Iversen, arkitekt hos Sweco Architects.

En ny bydel med plads til fællesskab, samvær og nærvær

Flere åbninger i karreernes facader inviterer naturligt vejlensere og besøgende indenfor i en grøn favn, hvor fællesskabet kan dyrkes i grønne og rolige omgivelser – helt centralt i midtbyen. Visuelt bidrager den nye bypark også til et spændende farvespil med Gammelhavns røde og brune tegl, der på en og samme gang understreger ejendommenes forskelligheder, men også skaber en sammenhæng i Vejles nye grønne favn. Peter Iversen, arkitekt hos Sweco Architects, forklarer bydelens harmoni mellem det private miljø og det åbne miljø således:

”Fikspunkter i karreen, som The Flatiron og åbninger til byparken, markerer Gammelhavns hjørner, der giver bydelen et futuristisk udtryk med forskellige højder, da vi har arbejdet meget på at tilpasse projektet i skala til resten af byen. F.eks. er højden på The Flatiron og dets lyse tegl indtænkt som kontrast til Cabinn overfor, og store forskydninger i facaderne giver et varieret udtryk med karnapper. Med Gammelhavn har vi ligeledes stor respekt for den eksisterende by, hvorfor indramning om vinduer i gule tegl – der ses flere steder i Vejle – også er bevaret. Derfor håber vi på, at vejlenserne vil tage bydelen til sig med stolthed”.

Spørgsmål kan rettes til Team Gammelhavn på www.gammelhavn.nu/kontakt

forbeholdstext

Visualisering af The Flatiron. Billedet er en foreløbig visualisering, som er vist med forbehold – Læs mere om forbehold her.