Gammelhavn kommer ikke kun til at bestå af boliger, specialforretninger, kontorer og en grøn bypark, for med Vejles nye grønne favn kan vejlensere og besøgende se frem til bedre parkeringsmuligheder i midtbyen. Omtrent 800 p-pladser integreres i Gammelhavn, og i anden halvdel af 2024 kan de første pladser tages i brug.

Sammenfaldet af nedrivningsarbejderne på den gamle posthusgrund, påbegyndelsen af de nye vejanlæg og Vejle Kommunes lukning af den eksisterende parkeringsplads ved Sjællandsgade forud for opførelsen af et nyt og offentligt p-hus betyder, at vi har oplevet en stor efterspørgsel og interesse for vores nye p-hus og parkeringsplads i Gammelhavn. Det forventes, at anlæggene står færdige i anden halvdel af 2024, og snarligt derefter kan byens bilister begynde ibrugtagningen.

Denne sommer meddelte vi, at en 18-års parkerings- og driftsaftale med Apcoa er indgået, og nu kan vi yderligere fremlægge, at det nye og moderne p-hus vil rumme ca. 690 p-pladser, heraf nogle med tidsbegrænsning beregnet til primært Kvicklys kunder. Af de ca. 690 p-pladser forventes omtrent 70 p-pladser etableret med ladestandere, hvilket er markant over det myndighedsmæssige krav, men i tråd med vores grønne strategi. På parkeringspladsen i terræn vil der ydermere blive etableret ca. 110 p-pladser, ligeledes med tidsbegrænsning beregnet primært til brug for Kvicklys kunder. Desuden er der i p-huset påtænkt pladser til delebilsordninger. Således vil de mange nye og offentligt tilgængelige p-pladser gøre livet lettere for alle byens borgere, da pladserne i vidt omfang vil kunne benyttes i forbindelse med hverdagens og weekendens gøremål, såsom indkøb i Kvickly, shopping i gågaden eller ved besøg hos beboere i Gammelhavn.

Det store antal af p-pladser letter ikke kun livet for alle i Vejle, da vi i projekteringen af p-huset også har vægtet arkitektoniske tiltag. Tag bare eskalatoren fra stuen, der giver direkte adgang til p-huset fra Kvickly. De arkitektoniske initiativer fortsætter med p-husets udformning, hvor ind- og udgange tydeligt fremstår i dets facader, og ved hjælp af moderne, elektronisk skiltning bliver man logisk guidet rundt i p-husets indre. Endvidere får Kvicklys kunder, medarbejdere i The HUB og andre besøgende gode adgangsforhold til den grønne bypark, da p-huset tillige får en direkte adgang hertil.

I forbindelse med de nye projekter i Vejle er der flere faktorer, der skal gå op i en højere enhed, herunder logistik og parkeringsforhold. Vi må i en periode henvise til byens øvrige p-pladser, der stadig gør det muligt at parkere i centrum, indtil vores i alt ca. 800 p-pladser er etableret sammen med flere andre byggerier på grunden. Yderligere er der flere gode nyheder fra parkeringsfronten, da Vejle Kommunes nye p-hus ved Sjællandsgade forventes at være færdigt i 2023.

Følg med herinde eller besøg vores sociale medier for flere nyheder.

Af Mia Bei Berg Jacobsen

Kontakt os