Af Mia Bei Berg Jacobsen

Gammelhavn kommer ikke kun til at bestå af boliger, specialforretninger, kontorer og en grøn bypark, for med Vejles nye grønne favn kan vejlensere og besøgende se frem til bedre parkeringsmuligheder i midtbyen. Omtrent 800 p-pladser integreres i Gammelhavn, og i anden halvdel af 2024 kan de første pladser tages i brug.

Sammenfaldet af nedrivningsarbejderne på den gamle posthusgrund, påbegyndelsen af de nye vejanlæg og Vejle Kommunes lukning af den eksisterende parkeringsplads ved Sjællandsgade forud for opførelsen af et nyt og offentligt p-hus betyder, at vi har oplevet en stor efterspørgsel og interesse for vores nye p-hus og parkeringsplads i Gammelhavn. Det forventes, at anlæggene står færdige i anden halvdel af 2024, og snarligt derefter kan byens bilister begynde ibrugtagningen.

Denne sommer meddelte vi, at en 18-års parkerings- og driftsaftale med Apcoa er indgået, og nu kan vi yderligere fremlægge, at det nye og moderne p-hus vil rumme ca. 690 p-pladser, heraf nogle med tidsbegrænsning beregnet til primært Kvicklys kunder. Af de ca. 690 p-pladser forventes omtrent 70 p-pladser etableret med ladestandere, hvilket er markant over det myndighedsmæssige krav, men i tråd med vores grønne strategi. På parkeringspladsen i terræn vil der ydermere blive etableret ca. 110 p-pladser, ligeledes med tidsbegrænsning beregnet primært til brug for Kvicklys kunder. Desuden er der i p-huset påtænkt pladser til delebilsordninger. Således vil de mange nye og offentligt tilgængelige p-pladser gøre livet lettere for alle byens borgere, da pladserne i vidt omfang vil kunne benyttes i forbindelse med hverdagens og weekendens gøremål, såsom indkøb i Kvickly, shopping i gågaden eller ved besøg hos beboere i Gammelhavn.

Det store antal af p-pladser letter ikke kun livet for alle i Vejle, da vi i projekteringen af p-huset også har vægtet arkitektoniske tiltag. Tag bare eskalatoren fra stuen, der giver direkte adgang til p-huset fra Kvickly. De arkitektoniske initiativer fortsætter med p-husets udformning, hvor ind- og udgange tydeligt fremstår i dets facader, og ved hjælp af moderne, elektronisk skiltning bliver man logisk guidet rundt i p-husets indre. Endvidere får Kvicklys kunder, medarbejdere i The HUB og andre besøgende gode adgangsforhold til den grønne bypark, da p-huset tillige får en direkte adgang hertil.

I forbindelse med de nye projekter i Vejle er der flere faktorer, der skal gå op i en højere enhed, herunder logistik og parkeringsforhold. Vi må i en periode henvise til byens øvrige p-pladser, der stadig gør det muligt at parkere i centrum, indtil vores i alt ca. 800 p-pladser er etableret sammen med flere andre byggerier på grunden. Yderligere er der flere gode nyheder fra parkeringsfronten, da Vejle Kommunes nye p-hus ved Sjællandsgade forventes at være færdigt i 2023.

Følg med herinde eller besøg vores sociale medier for flere nyheder.

Kontakt os